MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'nin Ustaları

Türkiye’nin Ustaları Projesi

Türkiye’nin Ustaları Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Geleneksel Sanatlar Derneği iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

Proje ile geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında üretim yapan sanatkârların, atölyelerin, üniversitelerin, uygulama ve araştırma merkezi/enstitülerinin, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının envanteri yapılarak sahip olduğumuz kültürel mirasın görünür hale getirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.


Bu amaçla oluşturulan
https://turkiyeninustalari.org/tr sitesi ile uygulayıcıların ve kurumların tanıtımı yapılarak sanatçıların ve kurumların iletişim bilgilerine, sanat eserleri görsellerine yer verilmektedir.


2010’da İstanbul ile başlatılan proje, 2017’de Marmara Bölgesi ile devam etmiş, 2023 yılında ise Ege Bölgesi projeye dâhil edilmiştir.

Söz konusu proje Başvurusu; 

https://turkiyeninustalari.org/tr

adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır.