MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi" Türkiye Turu6546 sayılı Kanun ile 15.07.2018 tarih ve 4 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 96 ncı maddesi kapsamında Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanması amacıyla, ülkemizin kültürel ve tarihi mirasını korumak ve geçmişten günümüze taşıyarak yarınlara aktarmak ilke ve görüşünden hareketle bu mirasımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasında Başkanlığımız öncü bir rol üstlenmektedir.


Bu düsturda, Başkanlığımız tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 180 günlük eylem planında da yer alan, Milli Şuurun ve Tarihi Alan'ın tanıtımına ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülen ve Türkiye genelinde uygulanacak olan "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan proje kapsamında 1 ve 2 Aralık 2023 günlerinde Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 2 gün boyunca "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi"ziyaret edilebilecektir.

Güzergah bilgisi aşağıdadır.


Çanakkale+Muharebeleri+Mobil+Muze+Projesi+Dagitim+Yazisi.pdf