MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SİT ALANLARI

SİT ALANLARI
 

MANİSA

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (2014 YILSONU)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı: 265

Kentsel Sit Alanı: 9

Doğal Sit Alanı: 8

Tarihi Sit Alanı: 6

Toplam: 288

Kültür (Tek Yapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları:

Askeri Yapılar: 29

Dinsel ve Kültürel Yapılar: 266

İdari Yapılar: 71

Sivil Mimari Örnekleri: 856

Endüstriyel Yapılar: 246

Doğal Anıtlar: 106

Toplam: 1.574

GENEL TOPLAM: 1.862