MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SERTİFİKA VE KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİNDE “E-TAHSİLAT” KOLAYLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil hizmetlerinde “e-Tahsilat” uygulamasını başlatıyor.

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan iş birliği sonucunda, “e-Tahsilat” kapsamına alınan hizmetler için artık başvuru sahibi vatandaşlardan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenilmeyecek.

İşlemler bundan sonra daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleşecek.

Uygulama; isteğe bağlı kayıt-tescilde 1 Aralık’ta, sertifika işlemlerinde ise 15 Aralık’ta başlayacak.


Artık Sisteme Dekont Yüklenmeyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde “e-Tahsilat” uygulamasını “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında başlattı.

Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere yürürlüğe konulan yönetmelik ile kamu idarelerinin hizmetlerine ilişkin başvurular elektronik ortamda da yapılabiliyor.

Sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayan yönetmelik ile hizmetin “e-Devlet” entegrasyonunun sağlaması gerekiyor.

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü de yürütmekte olduğu isteğe bağlı kayıt-tescil ile sertifika işlemlerine başvuruları bu yönetmelik gereğince, 2018 yılından itibaren “e-Devlet” üzerinden kabul etmeye başladı. 

Artık “e-Tahsilat” kolaylığını getiren Bakanlığa daha önce yapılan başvurularda, vatandaşlar işlem ücretinin yatırıldığını gösteren dekontu tarayıp sisteme aktarmaları gerekiyordu.